Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia", które w ten weekend obradowało w Mszczonowie, skierowało apel do sędziów Sądu Najwyższego w związku ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym.

Reklama

Zwracamy się do Sędziów Sądu Najwyższego z apelem, aby w poczuciu odpowiedzialności za powierzony urząd i konieczność zachowania ciągłości instytucji w 100-lecie jej działalności, pozostali na stanowiskach i piastowali zaszczytny urząd, na który zostali powołani, zgodnie ze złożonym ślubowaniem, dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej, jej obywateli oraz wymiaru sprawiedliwości- czytamy w Uchwale Zebrania Delegatów.

Ustawa o SN przewiduje przechodzenie sędziów SN w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia (wiek ten osiągnęła już I prezes SN Małgorzata Gersdorf - PAP), z możliwością przedłużania dalszej pracy przez prezydenta RP, dziś wiek przejścia w stan spoczynku to 70 lat).

Ustawa wprowadza też m.in. możliwość składania do SN skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki polskich sądów, w tym z ostatnich 20 lat. W SN powstaną dwie nowe izby - Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarna - z udziałem ławników wybieranych przez Senat. Ta druga będzie prowadziła postępowania dyscyplinarne wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych.

Reklama

Nowelizację ustawy o KRS i nową ustawę o SN - które były inicjatywą prezydenta Andrzeja Dudy - Sejm uchwalił 8 grudnia ub.r. 15 grudnia przyjął je Senat - bez wprowadzania do nich poprawek. Prezydent Andrzej Duda podpisał obie te ustawy 20 grudnia. 2 stycznia ustawy opublikowano w Dzienniku Ustaw.