Informacja na ten temat rozpoczyna się od stwierdzenia, że: "Joga do zdrada Chrystusa". Cała informacja na ten temat to 10 punktów, które udowadniają, że praktykowanie tej formy ruchu jest szkodliwe.

Reklama

Parafianie dowiadują się m.in., że "popełniają w ten sposób grzech ciężki". W punkcie czwartym czytamy, że u zaawansowanych w medytacji występują oznaki nawiedzenia demonicznego a punkt piąty głosi, że "Kapłani egzorcyści zgodnie uznają jogę za jedno z najbardziej rozpowszechnionych zagrożeń duchowych".

Proboszcz kanonik Emanuel Lose z parafii p.w. św. Jadwigi Królowej w rozmowie z portalem gs24.pl powiedział, że podał źródła z jakich pochodzą stwierdzenia zawarte w ulotce wywieszonej na tablicy ogłoszeń. Są to fragmenty publikacji teologa i kulturoznawcy ks. Sławomira Kostrzewy oraz ks. Andrzeja Zwolińskiego, profesora nauki teologicznych, autora publikacji o sektach i zagrożeniach duchowych. - Wierni pytali mnie o te sprawy, więc żeby każdemu z osobna nie tłumaczyć, zamieściłem informację. Po tym ogłoszeniu na tablicy nikt już nie miał żadnych pytań – mówił.