Mszy z udziałem licznych przedstawicieli "S" przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Prośmy Boga o solidarną, choć trudną od pokoleń jedność Polaków - powiedział hierarcha witając zgromadzonych w Kaplicy Cudownego Obrazu.

Reklama

W homilii arcybiskup przypomniał słowa Jana Pawła II, który podczas pielgrzymek do Polski prosił o solidarność, ale i jedność na fundamencie dekalogu oraz wolność opartą na prawdzie. Wolność musi być podporządkowana prawdzie, bo inaczej przynosi samowolę, anarchię i niewolę. Dzisiaj chcemy na nowo wypraszać od Boga dar wolności poprzez prawdę i sumienie pojedynczego serca, żebyśmy byli razem - apelował.

"Przyjmujemy ten dar trudnej wolności, który trzeba stale na nowo zdobywać, ale zawsze przypominajmy słowa Jana Pawła II, że bez Boga, bez odniesienia do Chrystusa, cały świat wartości ludzkich zawisa jakby w ostatecznej próżni (...) - dodał. Nawiązując do ostatnich wyborów, ocenił, że "wszędzie tam, gdzie Bóg zostaje odsunięty poza horyzont ocen i wartościowań, nie ma jedności i nie ma solidarności, która ma dźwigać".

Abp Depo przekonywał, że nie może być mowy o postępie "jeżeli w imię społecznej solidarności nie będą respektowane do końca prawa człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci". Jak ocenił, stale aktualnym zagrożeniem jest "rozchwianie prawd i zasad", na których buduje się godność i rozwój człowieka, a także rozpowszechnianie fałszywych, pełnych nienawiści informacji w różnych sieciach społecznościowych.

Po mszy związkowcy z "S" wzięli udział w wieczornej modlitwie Apelu Jasnogórskiego, podczas której szef "S" Piotr Duda odczytał akt zawierzenia związku Matce Bożej.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy +Solidarność+ jednoczy się przy Tobie w ufnej modlitwie, dziękczynieniu za Twą macierzyńską opiekę nad naszą ojczyzną. Z nadzieją składamy w Twoje dłonie nasze obawy o los ojczyzny, by odnalazła drogę do prawdy, sprawiedliwości oraz rozwoju materialnego i duchowego i na tej drodze trwała - głosi akt.

Najbardziej jednak zawierzamy Ci tych, którzy znajdują się w obliczu bezrobocia, braku mieszkania i strachu przed przyszłością. Prowadź młodych drogami polskiej kultury, moralnej i religijnej wrażliwości, aby nie ulegli presji zakłamanego świata. Jasnogórska Matko, oddajemy w Twoją opiekę nasze rodziny, by budowały swoje szczęście na fundamencie Jezusa Chrystusa - dodał Duda.

Reklama

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" wybierze w czwartek przewodniczącego związku na kolejną czteroletnią kadencję – o ponowny wybór ma ubiegać się kierujący związkiem od 8 lat Duda. Delegaci przyjmą też uchwałą programową, wskazując priorytety działania związku na następne lata.

Udział w zjeździe zapowiedział m.in. prezydent Andrzej Duda. Związkowcy spodziewają się także obecności przedstawicieli rządu, m.in. wicepremier Beaty Szydło oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej – przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego. W dwudniowym zjeździe weźmie udział blisko 290 delegatów ze wszystkich 33 regionów związku.

Krajowy Zjazd Delegatów, to najwyższa władza Solidarności, skupiającej obecnie – wraz z emerytami – blisko 700 tys. członków. Zjazd nie tylko wybiera i rozlicza z wykonania zadań przewodniczącego oraz Komisję Krajową, ale też przyjmuje najważniejszy dokument - uchwałę programową. Decyzję o organizacji obecnego zjazdu w Częstochowie związkowcy podjęli podczas ubiegłorocznych obrad w Wieliczce.