Hierarcha ocenił też na Jasnej Górze, że rządzący Unią Europejską naruszają prawa państw członkowskich do suwerennego stanowienia w kwestiach moralnych. Jako przykład przywołał przyjęte przez Parlament Europejski sprawozdania, wzywające m.in. do zagwarantowania kobietom łatwego dostępu do środków antykoncepcyjnych oraz prawa do bezpiecznej aborcji.

Reklama

Doroczna pielgrzymka obrońców życia tradycyjnie organizowana jest w okresie, kiedy przypada - świętowana 25 marca - uroczystość Zwiastowania Pańskiego, którą kościół katolicki obchodzi także jako Dzień Świętości Życia.

Przy tej tajemnicy przypomnijmy bardzo pouczające nas obrazy idące z Azji, że do daty urodzenia niektóre kraje dopisują datę wcześniejszą o dziewięć miesięcy. Może jest to podpowiedź dla Europy, Polski i świata, w sprawach wszelkich dyskusji na temat in vitro, kiedy poczyna się człowiek - skoro mamy dowód idący od samego Boga, poprzez zwiastowanie w Nazaret - mówił abp Depo w homilii skierowanej do uczestników pielgrzymki.

Czy mówimy bowiem tylko o zlepkach komórek, które można usunąć? To przedziwne, że Syn Boga, stając się człowiekiem, wszedł dokładnie w naszą historię od samego początku - zaistnienia pod sercem Maryi. Dlatego Maryja objawia nam dzisiaj tajemnicę swojego zadania, swojej misji wobec świata, stając się matką Zbawiciela. Dlatego stajemy dzisiaj w jej szkole, aby wciąż uczyć się stawiać Chrystusa na pierwszym miejscu - wezwał.

Metropolita częstochowski akcentował, że miłość do Maryi, za przykładem św. Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego, jest mądrością wiary narodu. Oni uczą nas dalekowzroczności i odpowiedzialności nie tylko za konkretne wybory dziś, ale i za ludzi, którzy przyjdą po nas i zapytają, co zostawiliśmy im w dziedzictwie. To oznacza, że nie boimy się prawdy o zagrożeniach i trudnościach, a rozpoznawszy je, szukamy sposobów przezwyciężenia - zaznaczył.

Reklama

Dlatego tak bardzo ważnym zadaniem, również tego roku, jest prośba o mądrość i moc Bożego Ducha. To właśnie za Janem Pawłem II przychodzi nam wołać: odnów oblicze naszej ziemi, naszych sumień, gdy dziś powstało zamieszanie zarówno pojęć o godności mężczyzny i niewiasty, pojęć o rodzinie, pojęć o dziecku, gdy są wprost szaleńcze próby napisania antystworzenia - przekonywał hierarcha.

Reklama

Wyrywając godność człowieka z rąk Boga-Stwórcy, nie potrzeba zbyt wielkiego wysiłku, aby dostrzec, że ten dotychczasowy porządek stworzenia świat zaczął odrzucać; nazwano go nawet opresyjnym, kobiety nazwano klasą uciskaną, a mężczyzn oprawcami. To w imię tejże ideologii rodzicom odbiera się prawo do bycia pierwszymi nauczycielami i wychowawcami swoich dzieci w duchu wiary i odpowiedzialności i przekonań religijnych - wołał metropolita.

Apb Depo diagnozował przy tym, że dzisiejszy świat zdaje się wiarę odsuwać nie tylko odsuwać na bok, na margines historii, ale pokazywać ją jako zagrożenie dla wolności i rozumu”. „Jakżeż trudno zrozumieć, że dzisiejszy świat w decyzjach nie tylko parlamentarnych, ale i naszych osobistych wyborach, które dokonujemy w naszym sercu i sumieniu, coraz bardziej gubi sens i cel życia - uznał.

Dzisiaj świat coraz bardziej odrzuca to wszystko, co nadprzyrodzone, co niewidzialne, religijne. Aniołów i szatana wrzuca do bajek, a jednocześnie przyjmuje sposób diabelskiego odmawiania Bogu posłuszeństwa w jego prawach i jego miłości, przedstawiając tylko hierarchię potrzeb na płaszczyźnie horyzontu ziemi - stwierdził hierarcha.

Bo przecież coraz więcej faktów potwierdza, że skupiająca nas w tzw. interesach globalnych unia jest strukturą o charakterze totalnym. Wbrew deklaracjom przyjmowanym naiwnie kiedyś przez część środowisk zatroskanych o prawa człowieka, rządzący nią ideolodzy mają za nic prawa państw członkowskich do suwerennego stanowienia w kwestiach moralnych - ocenił.

Metropolita częstochowski mówił, że przed referendum akcesyjnym wszystkie siły polityczne agitowały za oddawaniem głosu na +tak+; obiecywały, że Unia Europejska nie będzie narzucała Polsce norm w zakresie ochrony życia ludzkiego. Dzisiaj wiemy, że są to słowa bez pokrycia, odgrywające rolę moralnego alibi i obrona życia ludzkiego jest dzisiaj ośmieszana i ignorowana - uznał.

Jako przykład wskazał raport przegłosowany przez Parlament Europejski, w którym jest zapis: Unia Europejska i państwa członkowskie muszą zagwarantować kobietom łatwy dostęp do środków antykoncepcyjnych, a także prawo do bezpiecznej aborcji. A dalej zawarto wezwanie do bezwarunkowego dostępu do wspomaganego zapłodnienia, bez względu na stan cywilny i orientację seksualną. W załączonej do raportu opinii komisji praw kobiet wzywa się Unię do promowania aborcji na całym świecie” - dodał hierarcha.

Jaka jest nasza odpowiedź? Jesteśmy dzisiaj tutaj, w domu Matki życia, w domu Matki Odkupiciela, dziękując Bogu za dar naszego życia, za nasze wspólnoty, że mogliśmy się narodzić. Dlatego prośmy Matkę, Matkę ewangelii życia, abyśmy na łaskę powołania i odpowiedzialności odpowiadali w posłuszeństwie wiary i zawierzenia Bogu we wszystkim - zaapelował abp Depo.

Podczas mszy w Kaplicy Matki Bożej złożono przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W ten przyjęty w Kościele sposób od 30 lat wierni na dziewięć miesięcy biorą w modlitewną opiekę nienarodzone dzieci. Kolejnym punktem pielgrzymki była konferencja w Sali Papieskiej.