Kto

Reklama

Pieniądze - co do zasady - przysługują rolnikom poszkodowanym przez tegoroczną suszę, która spowodowała szkody obejmujące co najmniej 30 proc. powierzchni upraw.

Ile

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zatwierdziło, że stawki wynoszą:

Reklama

- 1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, o ile szkoda wyniosła co najmniej 70 proc. danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych. ("Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) na 1 ha tych użytków").
- 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, w przypadku szkody między 30 a 70 proc. danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych.
- 500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 70 proc. wieloletnich użytków zielonych i na której obsada zwierząt z gospodarskich wynosi poniżej 0,3 sztuki DJP
- 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych – szkody wynoszą między 30 a 70 proc. wieloletnich użytków zielonych, a obsada zwierząt z gospodarskich jest poniżej 0,3 sztuki DJP na 1 ha tych użytków.


Reklama

Ale tu uwaga, takie stawki obowiązuje tylko dla rolników, którzy ubezpieczyli co najmniej połowę powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie i to od co najmniej jednego ryzyka. Co w przypadku braku takiej polisy? Stawka będzie mniejsza o połowę.

Kiedy

Wnioski o pomoc można składać do 31 października br. w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.