"GW" podaje, że w resorcie spraw wewnętrznych powstał projekt rozporządzenia łagodzącego kryteria przyjęcia do policji. Zmienił się m.in. zakres tematyczny testu wiedzy.

Reklama