W wydanym dokumencie, kard. Nycz podkreśli, że "mając na uwadze dobro duchowe wiernych archidiecezji warszawskiej oraz wykonując wskazania Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, ze względu na zagrożenie zdrowia i życia, zgodnie kan. 87 § 1, 1245 udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy św. do 29 marca".

Reklama

Dyspensa ta jest udzielona następującym wiernym: osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, osobom, które czują obawę przed zarażeniem oraz pracownikom służby zdrowia.