"Jak wrócić do Polski samolotem? Dla wszystkich obywateli RP, którzy ze względu na odległość nie są w stanie przekroczyć granicę Polski transportem kołowym, tworzymy trzy możliwości powrotu do kraju drogą lotniczą. Pierwsza: realizacja dotychczas zaplanowanych lotów czarterowych Mimo zawieszenia międzynarodowych połączeń lotniczych, do Polski wpuszczone zostaną wszystkie samoloty czarterowe z Polakami, które miały wcześniej zaplanowane loty. Razem z nimi wylądować na terenie naszego kraju będą mogli także uprawnieni do tego cudzoziemcy, czyli:
• małżonkowie obywateli polskich,
• dzieci obywateli polskich,
• osoby posiadające Kartę Polaka,
• osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę. Te loty czarterowe, które wcześniej zostały już zarezerwowane, odbędą się więc bez przeszkód. Druga: specjalne czartery LOT-u Polskie LinieReklama

Lotnicze LOT zorganizują specjalne loty czarterowe w różne regiony świata, aby zabrać naszych obywateli do domu. Wszyscy Polacy, którzy będą chcieli powrócić do kraju, a także uprawnieni do tego cudzoziemcy, którzy na stałe związani są z Polską (wykaz powyżej) będą mogli zapisać się na przelot za pośrednictwem platformy internetowej LOT-u. LINK Zaplanowane dodatkowe loty odbędą się m.in.: • z Wielkiej Brytanii,
• z Irlandii,
• z Cypru
• z Malty
• ze Stanów Zjednoczonych AmerykiMyślimy także o tych, którzy znajdują się w innych częściach świata. Osoby znajdujące się w miejscach, do których LOT nie organizuje specjalnych przelotów, będą mogły zgłaszać zapotrzebowanie na stworzenie takiego lotu. Będziemy analizować na bieżąco liczbę potrzebujących z danego kraju, a także możliwości zorganizowania lotu. Zapotrzebowanie będzie można zgłosić za pośrednictwem platformy zakupowej LOT-u. Będzie specjalna lista lotów - www.lot.com zgłaszanie miejsc, do których jest zapotrzebowanie na lot: www.lotdodomu.com.

Za powrót do Polski specjalnymi lotami organizowanym przez PLL LOT podróżujący zapłacą zryczałtowaną stawkę. Jej wysokość zależy od kierunku, z którego realizowany będzie przelot. Pozostałe środki dopłaci polski rząd" - podaje KPRM