Na szczegółowej liście, którą otrzymaliśmy, widnieją leki, które nie są w Polsce zarejestrowane. Wg informacji Enterprise SG rejestracja leków w Singapurze będzie zadaniem importerów.

Reklama
Lista leków
pobierz plik

Zgłaszane zapotrzebowanie to ponad 200 tys. szt.

Do Singapuru leki miałyby dotrzeć w samolotami w ramach programu LotdoDomu.