Wyjątki od zakazu przemieszczania się

Od dnia 25 marca 2020r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. na terenie Polski obowiązuje zakaz przemieszczania się. Nie obejmuje on przemieszczania się w celu:

Reklama

• dojazdu do i z pracy (dotyczy to także zakupu towarów i usług związanych z zawodową działalnością),
• wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 (dotyczy to pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu),
• załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (do czego zalicza się np., niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi)

Trwa ładowanie wpisu

Zakaz wychodzenia nieletnich bez opieki dorosłego

31.03. 2020 r. wprowadzono kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem. Jednym z nich jest zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego. Przebywanie nieletnich poza domem usprawiedliwia jedynie obecność i nadzór rodzica, opiekuna prawnego bądź innej osoby dorosłej.

Korzystanie z publicznych terenów zielonych niedozwolone

W ramach przeciwdziałania rozwojowi epidemii COVID-19 wprowadzono także zakaz korzystania z parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich, a także plaż. Niedozwolone jest również użytkowanie rowerów miejskich.

Jak bezpiecznie się przemieszczać, gdy jest to konieczne?

W sytuacjach, gdy wyjście z domu jest konieczne należy stosować się do zaleceń, które minimalizują ryzyko zakażenia koronawirusem COVID-19:
• pieszo mogą się poruszać jednocześnie dwie osoby. Wyjątek od tej zasady stanowią członkowie jednej rodziny, przy czym nawet oni powinni zachować minimalnie dwumetrowe odległości między sobą. Wyłączeni z tego obowiązku są jedynie rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia) oraz osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie,

• w autobusie, tramwaju lub metrze zajęta może być tylko połowa miejsc siedzących. Zaleca się, by co drugie miejsce siedzące pozostało puste,

limit pasażerów wprowadzono także w odniesieniu do pojazdów mających 9 i więcej miejsc siedzących (włączając transport niepubliczny, np. prywatnych przewoźników czy zorganizowane dojazdy do pracy). We wspomnianych pojazdach może jednocześnie przebywać tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących. Ograniczenie wejdzie w życie 2.04.2020 r. i nie dotyczy samochodów osobowych.