W sieci umieszczono cztery nagrania ze wszystkich dni posiedzenia zgromadzenia. Jak zaznaczono w komunikacie SN, pliki audio zostały udostępnione na polecenie pełniącego obowiązki I prezesa SN Aleksandra Stępkowskiego, który przewodniczy temu zgromadzeniu. Zapewniono przy tym, że nagrania z kolejnych dni posiedzenia będą na bieżąco udostępniane.

Reklama

Zapis dźwięku z posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sadu Najwyższego>>>

Chodzi o posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN, które od 8 maja obradowało w celu wyboru pięciu kandydatów na I prezesa tego sądu. Po trzech dniach posiedzenia pod przewodnictwem Kamila Zaradkiewicza sędziom udało się zakończyć etap formalny obrad i przejść do fazy wyłaniania kandydatów. Zaproponowano wówczas 20 kandydatur, z czego jedynie dziewięć osób skutecznie wyraziło wolę kandydowania.

W ubiegłą środę Zaradkiewicz postanowił odroczyć bez terminu obrady zgromadzenia i zwrócić się do prezydenta o zmianę regulaminu Sądu Najwyższego z uwagi na zaistniałe istotne wątpliwości interpretacyjne.

Z kolei w ubiegły piątek Kancelaria Prezydenta przekazała, że w związku z rezygnacją sędziego Zaradkiewicza z wykonywania obowiązków I prezesa SN prezydent Andrzej Duda powierzył pełnienie tej funkcji sędziemu Aleksandrowi Stępkowskiemu. Jak mówił sędzia Zaradkiewicz, jego rezygnacja z przewodniczenia SN jest wyrazem protestu wobec utrudniania prac zgromadzenia sędziów SN.

Już po nominacji w piątek sędzia Stępkowski wyznaczył termin wznowienia obrad zgromadzenia na 22 maja.