Poniedziałkowe uroczystości - organizowane przez oddział gdański IPN - rozpoczęły się od odsłonięcia trzech tablic pamiątkowych działaczy Wolnych Związków Zawodowych: Aliny Pienkowskiej-Borusewicz, Magdaleny Modzelewskiej-Rybickiej i Jana Koziatka. Udział w uroczystości wzięli m.in. prezes IPN i były opozycjonista, senator Bogdan Borusewicz. Tablice zostały odsłonięte w różnych częściach miasta.

Reklama

40 lat temu, 31 sierpnia 1980 r., w sali BHP Stoczni Gdańskiej podpisane zostało porozumienie między Komisją Rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym, które w konsekwencji doprowadziło do powstania NSZZ "Solidarność" - pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej.