Naczelny rabin Polski Michael Schudrich w przesłanym prymasowi w czwartek liście wyraził głębokie zaniepokojenie zakłócaniem nabożeństw i aktami wandalizmu wymierzonymi w kościoły. - Tak, jak należy szanować prawo ludzi do wyrażania swych poglądów i do protestowania, w równym stopniu szanować należy świątynie – zaznaczył.

Reklama

Jestem także głęboko zaniepokojony przez domniemania, że wszyscy uczestnicy protestów uczestniczyli w takich działaniach. To niesprawiedliwe wobec wszystkich, którzy pokojowo wyrażali swój uprawniony, stanowczy sprzeciw wobec decyzji Trybunału Konstytucyjnego, ograniczającej prawo aborcji - dodał rabin.

Jako duchowni winniśmy starać się jednoczyć ludzi. Winniśmy starać się czuć ból kobiet i mężczyzn, protestujących przeciwko błędnej, ich zdaniem, decyzji Trybunału – wskazał Schudrich.

Rabin wyraził pogląd, że niezależnie od wyznania lub jego braku „wszyscy jesteśmy dziećmi Boga i wspólnie odpowiadamy za nasz kraj”.

Dla wzajemnego zrozumienia i szacunku nie ma alternatywy. Jest naszą biblijną moralną odpowiedzialnością, by zjednoczyć znów nasz kraj, szanując i kochając także tych, z którymi się nie zgadzamy – zaznaczył.

W odpowiedzi prymas abp Wojciech Polak wskazał, że odczytuje list Naczelnego Rabina m.in. jako apel o to, aby nie uogólniać postaw osób protestujących i podjąć działania jednoczące ludzi. - Te myśli zawarte w liście Pana Rabina są mi bardzo bliskie, czego dałem wyraz w kilku wypowiedziach zarówno w mediach ogólnopolskich czy też w moich słowach pasterskich – podkreślił prymas.

Hierarcha zwrócił uwagę, że w podobnym tonie wypowiedziała się również Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski.

Niezależnie od wyznania lub jego braku, wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, i wspólnie odpowiadamy za nasz kraj. Szacunek dla ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci, zobowiązuje nas bowiem nie tylko do jasnego stawania w obronie życia, ale także do troski o wszystkie wymiary ludzkiego życia, które domagają się wzajemnego zrozumienia, a także dialogu i szukania porozumienia ze wszystkimi – napisał prymas.