Premier Tusk wywołał swoją niedawną zapowiedzią przyspieszenia wejścia Polski do strefy euro niemałe zaskoczenie. Najwyraźniej także w samym NBP. Bank pytany przez nas o to, kto zdecyduje o wizerunku tzw. strony narodowej monet euro, najpierw kilka dni milczał. Dziś dostaliśmy odpowiedź. Niezbyt konkretną.

Reklama

Bank wyjaśnia, że wybór wizerunków strony narodowej monet euro należy do kompetencji kraju, którego dotyczą, a instytucje europejskie są informowane o wybranych wizerunkach. I dodaje, że różne kraje stosują różne metody wyboru tych wizerunków. Ale w Polsce jeszcze jej nie wybrano.

>>>Przeczytaj o sporze o wizerunek Wałęsy na euro

Ani słowa o tym, kto ma zdecydować, czy w Polsce o wyglądzie euro zdecyduje sam prezes NBP, minister finansów, a może konkursowa komisja. Z tabeli przygotowanej przez NBP wynika, że niemal każdy kraj stosował własne rozwiązania.

W Niemczech zorganizowano np. otwarty konkurs dla artystów, a wyboru dokonywała komisja. Podobnie było w Holandii, ale tu do konkursu zaproszono tylko kilkoro projektantów. W innych krajach projekty tworzyły np. mennice państwowe.

Ale my, jak w kultowym "Rejsie", nie wiemy nawet, jaką metodą wybierzemy "metodę głosowania"...

Jak sobie poradziły z wyborem euro inne kraje Unii Europejskiej

Reklama

Grecja - decyzję podjęli: prezes Banku Grecji i minister finansów. Monety zaprojektowali graficy banku centralnego.

Finlandia - ecyzję podjęła komisja złożona z przedstawicieli banku centralnego, resortu finansów i mennicy. Wybierano spośród monet, które były już w obiegu w poprzednich latach.

Hiszpania - decyzję podjął resort finansów i gospodarki, wybierano spośród projektów grafików mennicy.

Irlandia - decyzję podjął resort finansów, wybierano spośród projektów grafików mennicy.

Włochy - monety wybrała Techniczno-Artystyczna Komisja Ministerstwa Skarbu spośród projektów przygotowanych przez mennicę. Wcześniej przeprowadzono konsultacje społeczne, by poznać oczekiwania większości Włochów.

Holandia - wyboru dokonała komisja złożona z przedstawicieli ministerstwa finansów, profesorów ASP, grafików z doświadczeniem w projektowaniu monet. Całość aprobowała królowa. Wcześniej ogłoszono organiczony konkurs, do którego zaproszono kilku projektantów.

Niemcy - decyzję podjęła komisja przedstawicieli banku centralnego, ministerstwa finansów, ministerstwa kultury, znawców rzemiosła i autorytetów w dziedzinie kultury. Monety przygotowali doświadczeni projektanci. Konsultacje społeczne ograniczyły się do czysto formalnym debat.

Austria - decyzję podjęła komisja przedstawicieli banku centralnego, ministerstwa finansów, ministerstwa kultury, znawców rzemiosła i autorytetów w dziedzinie kultury. Monety przygotowali doświadczeni projektanci.

Luksemburg - decyzję podjęła komisja przedstawicieli banku centralnego, ministerstwa finansów, ministerstwa kultury, znawców rzemiosła i autorytetów w dziedzinie kultury. Monety przygotowali doświadczeni projektanci i znani artyści.

Belgia - Ostateczną decyzję podjął król spośród trzech projektów wybranych przez komisję przedstawicieli mennicy, banku centralnego, numizmatyków i artystów. Projekty zgłaszano w trakcie otwartego konkursu.

Portugalia - wyboru dokonał rząd na wniosek komisji - przedstawicieli rządu i banku centralnego. Projekty zgłaszali w otwartym konkursie artyści, głównie grawerzy.

Słowenia - decyzję podjęła komisja Bank Słowenii i ministerstwo finansów. W otwartym konkursie swoje projekty mógł zgłosić każdy artysta, zaś każdy obywatel mógł wysłać propozycję motywów.