To efekt ostatnich zdarzeń podczas Strajku Kobiet.

Reklama

Specjalna policyjna grupa pracuje nad lepszą komunikacją i oznakowaniem podczas działań na manifestacjach, pisze Radio ZET. W praktyce: specjalne sygnały świetlne ostrzegały manifestujących przed konkretnymi działaniami funkcjonariuszy. Kolor żółty ma informować, że policja może użyć środków przymusu bezpośredniego. Kolor czerwony – że policja już rozpoczyna działania.