Alerty pierwszego stopnia wydano dla województw: łódzkiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, kujawsko-pomorskiego i części woj. pomorskiego.

Reklama

Na tych obszarach prognozuje się występowanie gęstej mgły powodującej ograniczenie widzialności poniżej 200 m. Miejscami mgła może także marznąc powodując tym samym śliskość nawierzchni dróg i chodników.

IMGW przypomina o przestrzeganiu wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia oraz o dostosowaniu swoich planów do warunków pogodowych.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.