W czasie pandemii w stołecznych Urzędach Stanu Cywilnego wprowadzono ograniczenia dotyczące liczby osób mogących brać udział w uroczystym zawarciu związku małżeńskiego. W Sali ślubów, oczywiście poza parą młodych, mogą być świadkowie oraz jeden gość. Łącznie maksymalnie 5 osób nie licząc urzędników. Nie ma mowy nawet o udziale rodziców panny młodej i pana młodego.

Reklama

Gdynia transmituje śluby, w Warszawie tak nie będzie

Jedna z radnych stołecznych Renata Niewitecka (KO) zwróciła się do prezydenta Rafała Trzaskowskiego z interpelacją, w której wnioskowała, aby miasto – idąc za przykładem np. Gdyni – wprowadziło transmisje on-line z uroczystości ślubnych.

Odpowiedź była negatywna. Sekretarz miasta Marcin Wojdat wskazał, że USC nie może realizować transmisji, bo nie pozwalają na to przepisy RODO.

Reklama

Pozyskując i przetwarzając jakiekolwiek dane osobowe, na każdym etapie jesteśmy zobowiązani do ich właściwego zabezpieczania i sprawowania nad nimi wyłącznej kontroli - napisał.

W jego ocenie "dotyczy to także stosowanych narzędzi cyfrowych takich jak platformy streamingowe".

Nie, bo RODO

Platforma YouTube jako część Googla i zasady, na jakich przetwarza dane osobowe, znajdują się poza faktyczną kontrolą użytkowników, w tym naszą jako Urzędu m.st. Warszawy. Korzystanie z usług cyfrowych dostarczanych przez ten podmiot jest obarczone ryzykiem, ponieważ nie obowiązują go regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodne z RODO" - tłumaczył.

W świetle powyższych wyjaśnień działania polegające na transmisji uroczystości zawarcia związku małżeńskiego on-line pozostawiamy nupturientom - oznajmił.

Reklama

Liczba ślubów w Warszawie w czasie pandemii w 2020 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019 spadła aż o jedną czwartą.

Od marca 2020 r., kiedy zaczęła się pandemia COVID-19, do końca ubiegłego roku zawarto w stolicy łącznie 4220 ślubów cywilnych i konkordatowych. Więcej było cywilnych związków (2441) niż zawartych przed ołtarzem, czyli tzw. konkordatowych (1779).

Natomiast w analogicznym okresie 2019 r. związek małżeński zawarło w Warszawie 5625 par. Podobne jak w ubiegłym roku młodzi chętniej brali ślub w USC (3303) niż w kościele (2322).