To duży wzrost pesymizmu, łącznie bowiem prezentuje go ponad połowa pytanych. Tymczasem jeszcze w marcu, kiedy prowadziliśmy poprzednie badanie, takich opinii było o 10 pkt proc. mniej i dominował wówczas pogląd, że pandemia potrwa ponad rok.
Jeśli chodzi o recepty na powstrzymanie rosnącej liczby zachorowań, to zdaniem badanych przede wszystkim rząd powinien wprowadzić obostrzenia dla niezaszczepionych (tak wskazało prawie 40 proc.), dać pracodawcom możliwość sprawdzania szczepień czy pobierać od niezaszczepionych częściową odpłatność za ich leczenie. Te dwa ostatnie rozwiązania popiera po jednej czwartej ankietowanych.
Covid Restrykcje / Dziennik Gazeta Prawna
Reklama