Pomimo protestu części członków Rady Medycznej wobec działań premiera nie są planowane zmiany w polityce epidemicznej. Po stronie rządu panuje przekonanie, że obecnie nie da się nic zmienić, a V fala nie będzie zbyt ostra. Cały wysiłek jest obecnie skierowany na przeforsowanie ustawy dającej pracodawcom możliwość kontrolowania pracowników na obecność Covid-19.
W piątek w południe podczas spotkania premiera z Radą Medyczną 13 z 17 członków złożyło rezygnację. Mateusz Morawiecki ją przyjął i powiedział, że odniesie się szerzej do tej sytuacji w poniedziałek.
Zapytaliśmy w nieoficjalnych rozmowach o powody rezygnacji. - Nie chcemy autoryzować kolejnych zgonów - to słowa, które słyszymy od kilku osób z rady, która została powołana w listopadzie 2020 r. Dodają, że poziom manipulacji ze strony rządu w kwestii walki z pandemią był za wysoki. Działania PR-owe w zamian za ludzkie życie, hipokryzja, brak sprawczości - to lista zarzutów.
Reklama
Reklama