"W środę 27 kwietnia w 83. roku życia, 60. roku kapłaństwa i 34. roku biskupstwa odszedł – przygotowany na spotkanie z Panem – śp. ksiądz biskup senior Adam Lepa – biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej. Informację o uroczystościach pogrzebowych księdza biskupa zostaną podane w późniejszym terminie" – przekazała w czwartek łódzka kuria.

Reklama

Ks. biskup Adam Lepa - życie

Ks. biskup Adam Lepa przez całe życie był związany z Łodzią. W tym mieście urodził się 17 marca 1939 r., ukończył studia teologiczne w łódzkim Wyższym Seminarium Duchownym i tu otrzymał święcenia prezbiteratu – w 1962 r. z rąk biskupa Jana Wawrzyńca Kulika, biskupa pomocniczego łódzkiego.

W 1965 r. ukończył studia w zakresie katechetyki w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Studia specjalistyczne w zakresie pedagogiki odbył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Uwieńczył je doktoratem w 1974.

Reklama

Był proboszczem w dwóch parafiach łódzkich: w latach 1978-1981 w parafii św. Urszuli i w latach 1981-1988 w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Na przełomie lat 70. i 80. był m.in. diecezjalnym duszpasterzem akademickim i duszpasterzem nauczycieli. Godność kapelana Jego Świątobliwości otrzymał w 1986 r, a kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej Łódzkiej został w 1987.

Przewodniczył też komitetowi organizującemu łódzki etap podróży apostolskiej Jana Pawła II do Polski w 1987 r..

Reklama

W grudniu 1987 papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji łódzkiej i biskupem tytularnym afrykańskiej Regiany. Święcenia biskupie otrzymał w styczniu 1988.

W latach 1989-1994 był przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu i członkiem Europejskiego Komitetu Biskupów ds. Mediów (CEEM). Członkiem Komisji Głównej II Polskiego Synodu Plenarnego był w latach 1991-1999. Jako delegat Konferencji Episkopatu Polski uczestniczył w Synodzie Biskupów dla Europy w 1999.

W latach 1988-1993 ks. bp Lepa był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Był też założycielem "Łódzkich Studiów Teologicznych" i ich pierwszym redaktorem naczelnym.

Ksiądz bp Lepa był autorem 12 książek i kilkuset artykułów naukowych i prasowych poświęconych głównie problematyce mediów.

Od 1994 r. prowadził zajęcia dydaktyczne w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w latach 1975-2014 wykładał pedagogikę mass mediów w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi.

W Konferencji Episkopatu Polski pełnił funkcje m.in. przewodniczącego Zespołu Programowego ds. Telewizyjnych Transmisji Mszy Świętej i członka Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. Był wiceprzewodniczącym Rady Programowej Katolickiej Agencji Informacyjnej i członkiem Rady Fundacji na Rzecz Wymiany Informacji Katolickiej.

Zmarły był honorowym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego oraz Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, laureatem licznych nagród, m.in. "Sursum Corda", im. Jana Pawła II, Medalu o Niepodległość Polski i Prawa Człowieka, Medalu "Pro Memoria", Medalu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.