Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że w poniedziałek 5 września prezes Wód Polskich i dyrektorzy RZGW (Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej) złożyli raport z działań dotyczących śnięcia ryb ministrowi Markowi Gróbarczykowi, sekretarzowi stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Reklama

"Minister Gróbarczyk podkreślił, że konieczne jest dalsze pełne zaangażowanie Wód Polskich w zakresie kontroli wszystkich cieków wodnych. Zaznaczył, że w obecnej sytuacji niezbędny jest stały monitoring oraz przeprowadzenie dalszych badań jakości wody" - wskazano w komunikacie. "W związku z tym zlecono to akredytowanym laboratoriom. Obecny tydzień będzie bardzo niebezpieczny ze względów pogodowych. Przedłużający się brak opadów oraz wysokie temperatury mają bezpośredni wpływ na stan ichtiofauny" - dodano.

MI zwróciło uwagę, że oprócz Kanału Gliwickiego stwierdzono także "kilka dodatkowych zdarzeń śniętych ryb na terenie całej Polski".