Od 1 stycznia 2023 roku do końca 2026 roku policjanci będą się posługiwać nowymi legitymacjami służbowymi. Zmiana ich wzoru została wprowadzona rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 2022 roku, a podyktowana została z uwagi na fakt, że 31 grudnia 2022 roku skończyła się ważność legitymacji, które obowiązywały od 2019 roku.

Reklama

Jak poinformowała w niedzielę Komenda Główna Policji nowe legitymacje służbowe policjantów mają formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,6 x 53,98 x 0,76 mm, wykonanej z wielowarstwowego poliwęglanu, personalizowanego metodą grawerowania laserowego. Dokumenty zawierają zabezpieczenia przed fałszerstwem m.in. mikrodruki, tłoczenie powierzchni, napis wykonany optycznie zmienną farbą, czy tzw. linie giloszowe, czyli cienkie, krzywe linie, zestawione w różnorodnych kombinacjach.

Tak wyglądają nowe dokumenty

Awers nowego dokumentu posiada tło w kolorze czerwono-niebieskim. W jego prawej górnej części znajduje się wizerunek orła, a w górnej części napis "Policja", poniżej którego znajduje się nazwa jednostki organizacyjnej policji, w której funkcjonariusz pełni służbę.

W lewej środkowej części na awersie legitymacji umieszczono zdjęcie policjanta, a w prawej środkowej części, na wysokości jego twarzy znajdują się pod sobą kolejno: gwiazda policyjna, numer legitymacji z trzyliterowym oznaczeniem serii oraz sześciocyfrową numeracją karty i data ważności dokumentu.

Z kolei na awersie w jego środkowej części umieszczono znak holograficzny (okrągły, transparentny hologram stylizowanego orła), a poniżej wizerunku twarzy policjanta numer identyfikacyjny, imię, nazwisko i stopień funkcjonariusza.

Na rewersie nowej policyjnej legitymacji znajduje się natomiast w górnej części tło w kolorze czerwono-niebiesko-czerwonym, w lewej górnej części tła napis dotyczący organu wydającego, w prawej górnej części dokumentu białe pole z widocznym, w zależności od kąta obserwacji wizerunkiem twarzy policjanta lub stylizowanymi literami RP, a w dolnej części na tle reliefowym w postaci napisu "Policja", obszar zawierający dane przeznaczone do odczytu maszynowego.

Legitymacja podobna do poprzedniej

Nowy wzór legitymacji wygląda bardzo podobnie do poprzedniego. Różni się jednak rozmiarem czcionki oraz sposobem rozmieszczenia nazw jednostek organizacyjnych. Przerobiono też zabezpieczenia przed fałszerstwem. Szata graficzna została utrzymana w kolorze czerwono- niebieskim. Wymieniono jednak hologramy.

W trakcie projektowania nowego wzoru MSWiA wyliczyło, że wymiana legitymacji początkowo wyniesie około ponad 2,3 ml zł, przyjmując, że stan zatrudnienia na 1 stycznia 2023 roku wynosić będzie około 99,5 tysiąca policjantów, a jeden dokument kosztuje 24 złote.

Reklama

Natomiast całkowity koszt zakupu legitymacji, biorąc pod uwagę przyjęcia do służby, czy zmiany stopnia policyjnego lub miejsca pełnienia służby rozłożony na okres 4 lat, wynieść może ponad 3,5 mln zł.

Aleksandra Kuźniar