Konserwator podkreślił, że natychmiast po tym odkryciu wykonawca wstrzymał roboty i zawiadomił przedstawicieli mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Przeprowadzono oględziny i zabezpieczono obiekty - dodał.

Reklama

Odnalezione artefakty trafiły teraz do siedziby konserwatora. Kolejnym etapem będą ich dalsze badania.

Autorka: Marta Stańczyk