Reklama

Informację o śmierci wybitnego historyka i socjologa oraz byłego posła potwierdził w rozmowie z Onetem jego syn Jan.

Profesor w kwietniu skończyłby 72 lata. Był socjologiem, historykiem idei, profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego. Sprawował mandat posła na Sejm V kadencji, a w latach 2011-2020 sprawował funkcję dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Paweł Śpiewak urodził się w Warszawie, w polsko-żydowskiej rodzinie. W 1973 roku ukończył studia w Instytucie Socjologii UW. W 1980 roku wstąpił do NSZZ "Solidarność".