Jakie świadczenia należą się sierocie zupełnej?

Każdej osobie, która straciła obu rodziców, przysługują:

  • renta rodzinna oraz
  • dodatek dla sieroty zupełnej.
Reklama

Zarówno renta rodzinna jak i dodatek dla sieroty zupełnej są wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Czym jest renta rodzinna i komu przysługuje?

Renta rodzinna jest świadczeniem pieniężnym, które przysługuje dzieciom po zmarłym rodzicu. Mogą ją otrzymać osoby do ukończenia 16. lub 25. roku życia. Wszystko zależy od tego, czy kontynuują one naukę.

Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której dziecko stało się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub też w przypadku kontynuowania nauki w szkole przed ukończeniem 25 lat. Wówczas renta rodzinna po zmarłym rodzicu jest przyznawana bez względu na wiek dziecka.

Wysokość renty rodzinnej jest uzależniona od świadczenia zmarłego oraz liczby osób uprawnionych do jej wypłacenia. Przy czym jej wysokość nie może być niższa niż minimalna emerytura w danym roku, czyli 1588,44 zł w 2023 roku.

Czym jest dodatek dla sieroty zupełnej i kto może go dostać?

Reklama

Każdy, kogo rodzice nie żyją, może również otrzymać dodatek dla sieroty zupełnej. Dodatek ten jest przeznaczony także dla osób, które pobierają rentę rodzinną po zmarłej matce, a ojciec jest nieznany. Przysługuje bez względu na wiek.

Ile wynosi dodatek dla sieroty zupełnej?

Wysokość dodatku dla sieroty zupełnej jest stała. Jednak podlega ona corocznej waloryzacji, podobnie jak kwota renty rodzinnej. Od 1 marca 2023 roku wysokość dodatku dla sieroty zupełnej wynosi 553,30 zł. Warto wiedzieć, że dodatek ten wypłacany jest przez ZUS każdej sierocie zupełnej, bez względu na to, ile sierot zupełnych jest uprawnionych do tej samej renty rodzinnej.

Dodatek dla sieroty zupełnej. Jakie trzeba spełnić warunki?

Aby otrzymać dodatek dla sieroty zupełnej, należy złożyć odpowiednie dokumenty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jak podaje portal ZUS.pl, dokumenty wymagane to:

  • wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej
  • dokumenty stwierdzające daty zgonu rodziców
  • dokument stwierdzający datę zgonu matki i akt urodzenia, z którego wynika brak danych ojca.

Wniosek jest rozpatrywany przez organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub też jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyznaczona przez prezesa ZUS.