Prokuratura Rejonowa Warszawa–Śródmieście w Warszawie podjęła kolejne działania w walce z nielegalną reklamą alkoholu w sieci. Tym razem prokuratura w imieniu Skarbu Państwa skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie oraz do Sądu Okręgowego w Warszawie cztery pozwy o przepadek świadczeń związanych z nielegalną reklamą alkoholu w internecie - poinformował PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Szymon Banna.

Reklama

Dodał, że pozwane zostały firmy świadczące usługi marketingowe w przedmiocie nielegalnej reklamy alkoholu.

Prokuratura domaga się stwierdzenia nieważności umów influenserskich oraz orzeczenia przepadku na rzecz Skarbu Państwa pieniędzy pochodzących z nielegalnej reklamy alkoholu w łącznej kwocie blisko 800 tysięcy złotych - wyjaśnił prok. Banna.

Podkreślił też, że kwestie związane z reklamą napojów alkoholowych zostały uregulowane w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która wprowadza bezwzględny zakaz reklamowania napojów alkoholowych innych niż piwo. W związku z tym bezwzględnie obowiązującym zakazem umowa o przeprowadzeniu takiej kampanii reklamowej jest nieważna - podał Banna.

Dodał, że w związku z tym w ocenie prokuratury świadczenia takie ulegają przepadkowi. Zgodnie z art. 412 k.c. świadczenie spełnione w zamian za dokonanie czynu zabronionego na podstawie umowy podlega przepadkowi. Tym samym uznać należy, że świadczenia spełnione na podstawie umów influenserskich dotyczących prowadzenia kampanii reklamowych związanych z reklamą alkoholu podlegają przepadkowi, albowiem zostały spełnione w zamian za dokonanie czynu zabronionego - wyjaśnił prok. Banna.

Zaznaczył, że skierowanie pozwów ma związek z toczącym się w prokuraturze postępowaniem, zakończonym skierowaniem w połowie października aktu oskarżenia oraz wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec 15 osób, wśród których znajdowali się celebryci reklamujący alkohol, ale również przedstawiciele podmiotów zlecających reklamę alkoholu osobom umieszczającym je następnie na swoich profilach w portalu Instagram.

Reklama

Znane aktorki oskarżone

Wśród oskarżonych są znane aktorki Joanna O.–K. i Olga K. oraz influencerki Tatiana M., czy Ewa M-K. znana też z jednego z programów telewizyjnych.

Pozostali oskarżeni Jakub N., Maciej M., Aneta T., Adam Sz., Dominika B., Kamil B., Łukasz S. oraz Małgorzata L. to m.in pracownicy firm zlecających reklamę.

Osobom tym zarzucono zlecanie oraz prowadzenie reklamy alkoholu w postaci wina oraz innych napojów alkoholowych wbrew ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Według dokumentacji zabezpieczonej w toku dochodzenia prowadzonego przez prokuraturę, reklama napojów alkoholowych miała być realizowana za pośrednictwem serwisu Instagram, przy udziale osób rozpoznawalnych w związku z ich aktywnością w mediach społecznościowych. Przypomnieć przy tym należy, że polskie przepisy ustanawiają bezwzględny zakaz reklamy napojów alkoholowych innych niż piwo i są jasne oraz precyzyjne w tej kwestii - wyjaśnił rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Szymon Banna.

Oskarżonym grożą kary grzywny w wysokości od 10 tys. do nawet 500 tys. złotych.

Wobec kolejnych trzech osób modelki, celebrytki i influencerki Karoliny P.–S. oraz znanych youtuberek Katarzyny B. oraz Pauliny B., prokuratura skierowała wniosek o warunkowe umorzenie postępowania.

Osoby te również prowadziły nielegalną reklamę napojów alkoholowych na swoich publicznych profilach w portalu Instagram, niemniej jednak publicznie przeprosiły i wyraziły skruchę za swoje zachowanie oraz zaprzestały reklamowania alkoholu - wyjaśnił prok. Banna.

Autorka: Aleksandra Kuźniar