Informację o odwołaniu gen. Kitlińskiego resort sprawiedliwości przekazał na portalu X (dawniej Twitter). "Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że na mocy decyzji premiera Donalda Tuska w dniu 29 grudnia 2023 gen. Jacek Kitliński został odwołany ze stanowiska dyrektora generalnego Służby Więziennej" - czytamy.

Reklama

Kim jest gen. Jacek Kitliński?

Jacek Kitliński jest absolwentem Wydziału Społeczno-Pedagogicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Ukończył m.in. studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim i specjalistyczne kursy z zakresu pomocy psychologicznej - organizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczął w 1993 r. jako młodszy wychowawca w Zakładzie Karnym w Żytkowicach. Rok później został skierowany do Szkoły Oficerskiej w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Od 2007 r. był dyrektorem okręgowym SW w Rzeszowie, a od marca 2013 r. do stycznia 2015 r. - zastępcą dyrektora generalnego SW. 30 stycznia 2015 r. objął funkcję dyrektora generalnego SW, któremu podlegają funkcjonariusze i cywilni pracownicy tej formacji czuwającej nad wykonywaniem kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.