Rząd odwołał Jacka Kurskiego ze stanowiska alternate executive director w Grupie Banku Światowego i wyznaczył na przedstawiciela polskiego rządu w tej instytucji ministra finansów Andrzeja Domańskiego, poinformował premier Donald Tusk.

Podjęliśmy uchwałę, na mocy, której minister finansów będzie przedstawicielem państwa polskiego w instytucjach finansowych, w tym Banku Światowym - co oznacza odwołanie Jacka Kurskiego. Nie będzie on już reprezentował Rzeczypospolitej w instytucjach finansowych - powiedział Tusk podczas konferencji prasowej.

Reklama

Przedstawicielem Polski w tych instytucjach jest minister właściwy do spraw finansów publicznych, a więc pan minister Domański. Wskażemy zastępcę w odpowiednim czasie. Mogę tylko zapewnić, że to będzie ktoś, kto ma zielone pojęcie o bankowości, ekonomii, [...] kto nie był szefem kampanii wyborczej żadnej partii politycznej - dodał premier.

Kurski po roku traci stanowisko

W grudniu 2022 r. Narodowy Bank Polski (NBP) poinformował, że Jacek Kurski rozpoczął pracę jako alternate executive director szwajcarsko-polskiej konstytuanty w Grupie Banku Światowego w Waszyngtonie.

Po konferencji prasowej premiera bank centralny poinformował, że reprezentacja interesów Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach bankowych, w tym Banku Światowym, jest wyłączną kompetencją Prezesa NBP.

"Departament Prawny NBP informuje, że reprezentacja interesów Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach bankowych w tym Banku Światowym i EBOiR jest wyłączną kompetencją Prezesa NBP. Kwestie te jednoznacznie reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Narodowym Banku Polskim - art. 11 ust. 3: 'Prezes NBP reprezentuje interesy Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach bankowych oraz, o ile Rada Ministrów nie postanowi inaczej, w międzynarodowych instytucjach finansowych'. To oznacza, że Rada Ministrów ma jedynie kompetencje do ewentualnego wskazania reprezentanta RP w międzynarodowych instytucjach mających status instytucji finansowych. Wraz z uchwaleniem Ustawy o NBP uchwała Rady Ministrów z 1986 r., która regulowała wskazywanie nominatów do Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, straciła rację bytu w zakresie przedmiotowym. Uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nie są źródłami powszechnie obowiązującego prawa. Mają one charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjnie podległe organowi wydającemu taki akt (art.93 ust.1 Konstytucji). Tym samym nie mogą odnosić się do NBP" - czytamy w oświadczeniu banku centralnego.