Spotkanie z dwoma likwidatorami

-Podczas spotkania w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji (KRRiT) nie padły z mojej strony słowa, że plan likwidacji mediów publicznych nie zostanie ostatecznie zrealizowany – przekazała PAP likwidator Radia dla Ciebie Emilia Benedykcińska.

- Potwierdziliśmy natomiast, że spółka rozpoczęła proces likwidacji, sporządzając zgodnie z wymogami dokumentację sprawozdawczą spółki w likwidacji, w tym bilans otwarcia likwidacji. Proces likwidacji nie wyklucza prowadzenia bieżącej działalności, jaką jest realizacja misji publicznej, do której jesteśmy zobowiązani i którą kontynuujemy. Nie godzimy się na bycie politycznym narzędziem walki KRRiT – podkreśliła.

Reklama

Likwidator Radia Poznań Piotr Michalak, uczestnik spotkania w KRRiT, odmówił PAP komentarza.

KRRiT poinformowała wczoraj w przesłanym PAP komunikacie, że w środę "doszło do spotkania z dwoma likwidatorami spółek regionalnych Polskiego Radia: Radia Dla Ciebie i Radia Poznań". "Likwidator Radia dla Ciebie Emilia Benedykcińska poinformowała, że w marcu 2024 roku RDC otrzymało od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1 mln 176 tys. złotych. Poinformowała także, że RDC nie składało wniosku o odrzucenie przez sąd depozytu pieniędzy z abonamentu, przekazanych przez KRRiT" - napisano.

Reklama

Przekazano również, że "likwidator Radia Poznań Piotr Michalak poinformował, że Radio Poznań otrzymało w marcu od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1 mln 368 tys. zł (...). Poinformował także, że zwrócił się do sądu po odbiór środków przekazanych przez KRRiT do depozytu sądowego".

"Obydwoje likwidatorzy podzielili podgląd członków KRRiT, że plan likwidacji mediów publicznych w Polsce nie zostanie ostatecznie zrealizowany" - napisano na końcu.

Apel do przewodniczącego KRRiT

Wcześniej w środę 17 regionalnych rozgłośni radia publicznego wystosowało apel do przewodniczącego KRRiT Macieja Świrskiego. "Działając solidarnie i w porozumieniu wszystkich regionalnych rozgłośni publicznego radia, apelujemy do Pana o natychmiastowe przywrócenie wypłat bezpośrednio na konta spółek radiowych, pochodzących z opłat abonamentowych, publicznych pieniędzy, przeznaczonych na realizację misji publicznej radia. Tylko sądy w Poznaniu i Olsztynie utworzyły depozyty, pozostałe sądy odmówiły przyjęcia pieniędzy do depozytu, co jednoznacznie wskazuje na niewłaściwość przyjętego przez Pana modelu postępowania" - napisano m.in. w apelu.

"Nie jest prawdą, że tylko RDC i Radio Poznań mają prawomocnie potwierdzoną przez KRS likwidację. Wbrew Pańskiemu publicznemu stwierdzeniu z 12 i 15 kwietnia 2024 roku wszystkie 17 akcyjnych spółek radiowych ma taki sam status prawny i formalny jak RDC i Radio Poznań - wszystkie spółki są wpisane do KRS, jest otwarta i potwierdzona ich prawomocna likwidacja, są wskazani likwidatorzy, a zatem nie istnieją żadne przeszkody formalne lub prawne do rozporządzenia przez likwidatorów pieniędzmi, jakie spółki powinny otrzymać od KRRiT" - apelują przedstawiciele lokalnych rozgłośni.

"W związku z wezwaniem na posiedzenie KRRiT w dniu 17 kwietnia przedstawicieli RDC i Radia Poznań solidarnie i w porozumieniu składamy za ich pośrednictwem ten apel o równe i sprawiedliwe oraz zgodne z prawem traktowanie wszystkich 17 regionalnych rozgłośni radiowych i natychmiastową wypłatę należnych im 66 milionów złotych przeznaczonych na realizację misji publicznej radia" - czytamy w apelu. W imieniu wszystkich 17 regionalnych rozgłośni radiowych apel podpisali i przekazali 17 kwietnia likwidatorka RDC Emilia Benedykcińska i likwidator Radia Poznań Piotr Michalak.

W uchwale podjętej 7 lutego KRRiT zdecydowała o przekazaniu środków z abonamentu RTV do depozytu sądowego. KRRiT podtrzymała swoje stanowisko, uznając, że wypłata wpływów z abonamentu dla mediów publicznych nastąpi po prawomocnym orzeczeniu sądu rejestrowego dotyczącym postawienia tych spółek w stan likwidacji.

Według Świrskiego powodem zwłoki jest niejasna sytuacja prawna Polskiego Radia. Z kolei adwokat z kancelarii prawnej Romanowski i Wspólnicy prof. Michał Romanowski ocenił, że działanie KRRiT to "pogarda w stosunku do prawa i orzecznictwa sądowego (...). To oznacza jawną odmowę przestrzegania orzeczeń sądowych i skutków, które wynikają z wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego".

- Bezprawność działania KRRiT ma prawie charakter kwalifikowany, czyli szczególnie rażący, dlatego że mamy jednolitą linię orzecznictwa sądów rejestrowych o tym, że telewizja i inne jednostki radiofonii i telewizji zostały skutecznie postawione w stan likwidacji - podkreślił Romanowski.

W środowym komunikacie KRRiT poinformowała również, że "Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomiej Sienkiewicz nie skorzystał z zaproszenia, a tym samym z możliwości osobistego omówienia z Członkami KRRiT sposobów zażegnania kryzysu w mediach publicznych po jego decyzjach z grudnia 2023 roku, dotyczących zmian zarządów i likwidacji mediów publicznych".

Wniosek o Trybunał Stanu dla Świrskiego?

Podczas konferencji prasowej w ubiegły czwartek minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz powiedział, że rozważa zwrócenie się z wnioskiem do parlamentu o Trybunał Stanu dla przewodniczącego KRRiT Macieja Świrskiego. Jego zdaniem nieprzekazanie przez szefa Rady pieniędzy z abonamentu mediom publicznym ma wszelkie znamiona poważnego naruszenia prawa.

Jednocześnie 9 kwietnia likwidator TVP SA w likwidacji Daniel Gorgosz wystosował do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty wpływów z opłat abonamentowych w wysokości 141 780 000 złotych wraz z odsetkami. 12 kwietnia Polskie Radio poinformowało, że do przewodniczącego KRRiT trafiło w piątek ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłat. Chodzi o blisko 73 miliony złotych wraz z odsetkami, które nie zostały wypłacone Polskiemu Radiu.