Druga tura w wyborach samorządowych

Druga tura odbędzie się tylko w miejscowościach, w których pierwsza tura wyborów nie przyniosła rozstrzygnięcia, czyli żaden kandydat nie otrzymał więcej niż 50 proc. głosów.

Tak jak w pierwszej turze wyborów samorządowych lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7.00 do 21.00.

Reklama

Do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, który pozwoli na znalezienie wyborcy w spisie i dopuścić go do głosowania.

Reklama

Jak zagłosować w drugiej turze?

Wyborca otrzyma kartę, która musi być opatrzona pieczęcią obwodowej komisji wyborczej i wydrukowanym odciskiem pieczęci terytorialnej komisji wyborczej. Na dole karty znajdzie się informacja o sposobie głosowania.

Na karcie do głosowania będą dwa nazwiska kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali najwięcej głosów. Aby oddać ważny głos, trzeba postawić jeden znak "X" w kratce przy nazwisku kandydata, na którego chce się zagłosować.

Reklama

Nieważny będzie głos wyborcy, który nie postawi znaku "X" w żadnej z kratek lub zagłosuje na obu kandydatów.

Po wypełnieniu karty wyborca musi wrzucić ją do urny wyborczej. Nie wolno wynosić kart do głosowania poza lokal wyborczy ani komukolwiek odstępować. Przepisy karne Kodeksu wyborczego mówią, że grozi za to kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat 2. Do urny musi być wrzucona kompletna karta głosowania. Karta, której część została oderwana i niewrzucona lub wrzucona osobno, będzie uznana za nieważną.

Zgodnie z przepisami dopiski na karcie do głosowania nie wpływają na ważność głosu, jednak organy wyborcze apelują o powstrzymanie się od tego.