Wyrok TK

Sędzia TK Krystyna Pawłowicz w uzasadnieniu wskazała, że premier wydając polecenia na podstawie przepisów "antycovidowych", miał prawo uważać, że ich zakres obejmuje organizację wyborów.

Reklama

"Premier, wydając polecenia na podstawie przepisów "antycovidowych" miał prawo uważać, że ich zakres obejmuje organizację wyborów" - napisała w uzasadnieniu Krystyna Pawłowicz.

Trybunał Konstytucyjny orzekał w tej sprawie w składzie: Stanisław Piotrowicz – przewodniczący, Krystyna Pawłowicz –sprawozdawca, Julia Przyłębska, Bartłomiej Sochański, Rafał Wojciechowski.

TK ws. specustawy covidowej

O zbadanie tych przepisów wystąpiła do TK na początku grudniu 2023 r. grupa posłów PiS, wskazując, że art. 11 ust. 2 ustawy o COVID-19 (lub art. 11 ust. 3, który go zastąpił) przez wykluczenie możliwości wydania poleceń zmierzających do przygotowania i przeprowadzania wyborów, prowadził do uniemożliwienia premierowi wykonywania części kompetencji w zakresie polityki wewnętrznej, tu zapewnienie obywatelom warunków do wykonania biernego i czynnego prawa wyborczego.

Wedle tych przepisów premier w związku z działaniem przeciwko COVID-19, mógł wydawać polecenia obowiązujące inne osoby prawne i organizacyjne oraz przedsiębiorców.