Kościół reaguje na zapowiedzi MEN

Dyrektorzy, w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej Konferencji Episkopatu Polski (KEP), podkreślają, że wszelkie zmiany "powinny dokonywać się zgodnie z obowiązującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi".

"Konieczne jest zawsze wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych. Wynika to z zapisów w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji RP oraz Konkordatu. Jedynie na drodze dialogu i współpracy można właściwie troszczyć się o rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków" – napisano w dokumencie.

Reklama

Kościół o lekcjach religii

Dyrektorzy uważają, że "formą nierówności i niesprawiedliwego traktowania uczniów i nauczycieli religii jest wprowadzana przez ministerstwo możliwość zwiększania grup poprzez łączenie uczniów z różnych klas i poziomów edukacyjnych: do 25 osób w klasach I-III i do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych".

"Nauczanie religii w grupach większych niż w przypadku innych lekcji ma charakter dyskryminacji i nie jest podyktowane dobrem ucznia (…). Sytuacja, w której uczniowie z klas IV szkoły podstawowej znajdą się na jednej lekcji z uczniami klas VIII jest sprzeczna z wszelkimi zasadami psychologicznymi, pedagogicznymi i dydaktycznymi. Narusza to prawa ucznia, godność dziecka oraz krzywdzi je w procesie edukacji" – przekonują dyrektorzy.

Reklama

Przypomniano, że MEN podjęło decyzję, że ocena z religii od 1 września 2024 r. nie będzie wliczana do średniej ocen. "W sposób rażący godzi to w podstawowe zasady dydaktyczne. Dziecko nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego jego wysiłek na lekcjach religii nie jest doceniony w ten sam sposób, jak w przypadku innych przedmiotów" – oceniono.

W ocenie autorów, umieszczenie lekcji religii jedynie na początku i na końcu zajęć jest "formą dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec osób wierzących". Dyrektorzy wyrazili też sprzeciw wobec planów zmniejszenia liczby lekcji religii do jednej tygodniowo.

"Wprowadzanie zmian w organizacji lekcji religii w szkole odbywa się do tej pory bez wymaganego przez prawo porozumienia ministerstwa ze stroną kościelną. Państwo demokratyczne powinno respektować prawa wszystkich obywateli – zarówno wierzących, jak i niewierzących" – dodano.