Wiele osób już przyjęło segregację odpadów jako nawyk. Jednak istnieją pewne rodzaje śmieci, które sprawiają trudności w ich właściwym sklasyfikowaniu. Dodatkowo zdarza się, że przez lata wrzucaliśmy określony rodzaj kartonu lub plastikowej butelki do niewłaściwego kontenera. Nic dziwnego więc, że wiele osób ma wątpliwości co do wyrzucenia pustej plastikowej butelki po oleju. Do którego pojemnika na odpady powinna zostać wyrzucona?

Reklama

Zwróć uwagę, z czego wykonana jest butelka po oleju

Podczas pozbywania się butelki, należy zwrócić uwagę na materiał, z którego została wykonana (butelki szklane trafiają do innego kontenera niż te plastikowe). Warto także sprawdzić rodzaj nakrętki - plastikowa nakrętka na szklanej butelce powinna być wrzucona do innego kosza na śmieci. Istotne jest także, jaki rodzaj oleju był przechowywany w butelce. W plastikowych butelkach może być zarówno olej spożywczy, jak i olej silnikowy.

Reklama

Gdzie wyrzucić butelkę po oleju spożywczym?

Jeśli chodzi o olej spożywczy w plastikowej butelce - opróżnioną butelkę należy umieścić w pojemniku przeznaczonym na metale i tworzywa sztuczne, czyli tam, gdzie znajduje się żółty worek. Nie ma potrzeby mycia opakowania. Natomiast samą nakrętkę warto wrzucić do specjalnego pojemnika przeznaczonego na te elementy. W wielu miastach prowadzone są także charytatywne zbiórki, np. w szkołach, przedszkolach, przychodniach czy urzędach. Szklane butelki po oleju należy natomiast wyrzucać do pojemników na szkło i do zielonych worków. Firma zajmująca się recyklingiem może odzyskać w zasadzie 100% tego tworzywa.

Butelka po oleju silnikowym - do którego pojemnika ją wrzucić?

Informacje dotyczące sposobu utylizacji butelek po oleju silnikowym można znaleźć w urzędzie miasta lub gminy. Ważne jest, aby pusty pojemnik nie był wrzucany do żółtych pojemników na śmieci. Nie wolno również wylewać resztek oleju do kanalizacji. Niektóre jednostki dopuszczają wyrzucanie takich odpadów do kontenerów na metale i tworzywa sztuczne, jednak zdecydowana większość gmin nakazuje ich wywóz do lokalnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.