Pismo w imieniu Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego wystosował szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz.

Jako przykład pozytywnych kroków, które zostały już podjęte związkowcy wskazują m.in. działania Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej w zakresie wsparcia po 2008 roku sektorów motoryzacji i bankowego lub po 2002 roku sektora węglowego w Niemczech.

Komitet Protestacyjny podkreśla, że tylko w latach 2002-2010 kwota pomocy w sektorze węgla w krajach Unii Europejskiej wyniosła ponad 43 mld euro, a największe środki do górnictwa skierowały Niemcy - 23,6 mld euro.

"Wnioskujemy zatem, aby wobec konieczności wparcia polskiego sektora wydobycia węgla Pan jako przewodniczący Rady Europejskiej zwrócił się z wnioskiem do Rady i Komisji Europejskiej o zastosowanie zapisów art.107 ust.3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zawracamy uwagę na fakt, iż obecna sytuacja pozwala na zastosowanie litery b tego artykułu: +Za zgodną z rynkiem wewnętrznym może zostać uznana pomoc mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce Państwa Członkowskiego+" - napisali związkowcy do Donalda Tuska.

Przypominają także Tuskowi o deklaracjach, jakie złożył, gdy był szefem polskiego rządu. "Deklarował wówczas skuteczne wsparcie na rzecz sektora węglowego i promocję polskiego węgla. Podkreślał, że górnictwo i energetyka wymagają wsparcia państwa, również jeśli chodzi o kwestie finansowe".

Rząd zapowiedział w środę, że w ramach planu naprawczego zamierza zlikwidować kopalnie: Brzeszcze w miejscowości o tej nazwie, Bobrek-Centrum w Bytomiu, Sośnica-Makoszowy w Gliwicach i Zabrzu oraz Pokój w Rudzie Śląskiej. CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT >>>