Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zapowiada odzyskanie władzy nad okupowanymi terytoriami. Na podsumowującej rok konferencji prasowej Poroszenko powiedział, że rok 2014 był dramatyczny. Przypomniał, że Ukraina, którą poprzednie władze chciały przekształcić w państwo totalitarne, zapłaciła wysoką cenę za niezależność. Na Majdanie zginęło przeszło stu naszych najlepszych, młodych ludzi - powiedział prezydent, przypominając takie fakty, jak aneksję Krymu i agresję, dokonaną przez sąsiednie państwo.

Poroszenko podkreślił jednak, że ukraiński naród znalazł odpowiedź na wszystkie zagrożenia. Przeprowadzono wolne wybory prezydenckie i podpisano umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską. Prezydent przypomniał, że wobec zagrożenia państwa, wielu Ukraińców samorzutnie zorganizowało się w oddziały ochotników, rezygnując z tradycyjnej postawy, wyrażonej w powiedzeniu moja chata z kraja. Po kilku miesiącach z oddziałów tych powstała, jak powiedział prezydent, jednak z najbardziej bojowych armii w Europie. Poroszenko dodał, że Ukrainie udało się też zmobilizować międzynarodowe poparcie. Przypomniał również, że w październiku udało się wybrać parlament, w którym nie ma rosyjskiej piątej kolumny i komunistycznych zdrajców.

Prezydent oświadczył, że aby osiągnąć swoje cele, Ukraina musi zachować jedność i stabilność. Najważniejsze będzie wprowadzenie reform gospodarczych tak, aby w 2016 roku osiągnąć wzrost. Poroszenko zadeklarował też, że chce przywrócenia ukraińskiej suwerenności na okupowanych terenach. Ma to nastąpić na podstawie ogłoszonego przez niego planu pokojowego i porozumień z Mińska.

Ukraiński prezydent podkreślił, że najważniejszym ich elementem jest wycofanie obcych wojsk z terytorium kraju. Poroszenko przyznał, że potrzebne są do tego skoordynowane działania na arenie międzynarodowej, które będzie prowadzić ukraińska dyplomacja. Zapowiedział przy tym, że 15 stycznia spotka się w stolicy Kazachstanu, Astanie z prezydentami Rosji, Francji i z kanclerz Niemiec.

Ukraiński prezydent zwrócił też uwagę na potrzebę walki z korupcją. Zapowiedział zorganizowanie biura antykorupcyjnego, które zajmie się przeciwdziałaniem temu zjawisk. Poroszenko podkreślił, że nikt nie będzie zwolniony z odpowiedzialności za przestępstwa korupcyjne.

ZOBACZ TAKŻE: Wschód bliżej zachodu? Zmienia się mentalność Ukraińców>>>