Według Naczelnego Sądu Lekarskiego, podpisywanie przez lekarzy katolickich Deklaracji Wiary jest zgodne z prawem. Zgodnie z kodeksem etyki nie ma absolutnie żadnych podstaw do wyciągania konsekwencji wobec lekarzy, którzy podpisali deklarację - stwierdza NSL. W piśmie przysłanym na adres administratorów strony www.deklaracja-wiary.pl, gdzie spływają podpisy, kancelaria sądu zapewnia, że poszczególni medycy mają prawo się pod nią podpisywać. NSL wyjaśnia, że wśród norm postępowania zawartych w Kodeksie Etyki Lekarskiej nie ma zakazu podpisywania deklaracji o charakterze wyznaniowym, etycznym czy kulturowym. Wolność wyznania gwarantowana Konstytucją pozwala na podpisywanie tego typu dokumentów nie tylko lekarzom wyznania chrześcijańskiego, ale również innych wyznań - dodaje sąd.

Pod Deklaracją Wiary, z inicjatywy doktor Wandy Półtawskiej, podpisało się dotąd ponad 3 tysiące medyków. Z lewej strony sceny politycznej pojawiły się głosy, że działają wbrew prawu.  Deklaracja Wiary głosi m.in., że podstawą godności i wolności lekarza katolika jest wyłącznie jego sumienie oświecone Duchem Świętym i nauką Kościoła i ma on prawo działania zgodnie ze swoim sumieniem i etyką lekarską, która uwzględnia prawo sprzeciwu wobec działań niezgodnych z sumieniem.