Ponad dwie piąte badanych (42 proc.) uważa, że sprawy w naszym kraju zmierzają w złym kierunku. Prawie tyle samo respondentów, bo 43 proc. ocenia bieg spraw w Polsce bardziej pozytywnie, uważając, że sprawy w naszym kraju idą w dobrą stronę. 15 proc. respondentów nie ma określonego zdania na ten temat - napisano w komentarzu do badania.

W sierpniu, w porównaniu do lipca, zwiększył się odsetek ocen pozytywnych o 8 punktów procentowych (z 35 proc. do 43 proc.). Zmniejszył się natomiast odsetek osób niezdecydowanych (spadek o 5 punktów procentowych) oraz osób negatywnie oceniających kierunek biegu spraw w naszym kraju (spadek o 3 punkt procentowy) - dodano.

Stan polskiej gospodarki pozytywnie ocenia 59 proc. badanych.

W sierpniu w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 8 punktów procentowych zwiększył się odsetek osób, które uważają, że polska gospodarka znajduje się w stanie rozwoju (z 51 proc. do 59 proc.). Natomiast o 7 punktów procentowych zmalał odsetek osób, które sądzą, że gospodarka jest w kryzysie (z 37 proc. do 30 proc.) - napisano.