Członkowie warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia uznali, że działania i wypowiedzi wiceministra sprawiedliwości i sędziego Łukasza Piebiaka w sprawie uchwalenia zmian w ustroju sądów powszechnych są sprzeczne z podstawowymi celami stowarzyszenia. Dlatego też, na podstawie statutu Iustitii, wiceszef resortu sprawiedliwości został wykluczoiny ze stowarzyszenia. Jak napisał na Twitterze dziennikarz RMF FM, Tomasz Skory, wyrzucenie Piebiaka poparło 28 sędziów.

W kolejnym oświadczeniu sędziowie zaprotestowali też przeciw kampanii PFN. Twierdzą w niej, że ma ona na celu podważenie autorytetu władzy sądowniczej na podstawie nieprawdziwych okoliczności i poprzez zastosowanie manipulacji faktami. Zdaniem członków Iustitii, takie działania utrudniają wykonywanie ustawowych zadań przez sędziów.