Wiele firm i przedsiębiorstw, które wykorzystują procesy magazynowe, spotyka się z wyzwaniami i koniecznością wdrożenia nowych procesów, minimalizujących powstawanie błędów. W rzeczywistości bowiem konieczność ewidencjonowania towarów, kontrolowania ich stanu i tworzenia zamówień, wymaga wdrażania nowych technologii. Rezultat tych wdrożeń jest znaczący: poprawa wydajności magazynów.

Reklama

Wyzwania, rzucone procesom magazynowym

Obecnie najbardziej popularnym kanałem sprzedaży, który efektywnie i chętnie wykorzystuje nowe technologie, jest sprzedaż internetowa [5]. Jej złożoność wymaga integrowania kanałów sprzedaży i komunikacji, umożliwiając tym samym kontakt, zakup i zwrot towaru, w możliwie jak najszybszy i najefektywniejszy sposób [5].

Głównym wyzwaniem nowoczesnych systemów jest konieczność zintegrowania i zautomatyzowania różnych funkcji - poczynając od wymiany danych, poprzez ujednolicenie standardów i zwiększenie efektywności przekazywania informacji. Obsługa danych wymaga więc procesu, który zapewni swobodne przenoszenie informacji z modułu do modułu, minimalizując ryzyko błędu i usprawniając działania, które dotychczas wymagały zaangażowania i pracy człowieka.

Współczesna logistyka, musi zmierzyć się z 4, wiodącymi wyzwaniami:

 • Dużą zmiennością informacji i danych, dotyczących zamówień. Nieregularne wolumeny zamówień, a także coraz to nowe kanały sprzedaży powodują, że nasz magazyn musi szybciej, efektywniej i w lepszej koordynacji procesować czasami naprawdę ogromną ilość zamówień. Bardzo często klasyczne i znane do tej pory strategie okazują się być niewystarczające, zwłaszcza jeśli opierały się na pracy człowieka. Ostatecznie więc należało znaleźć rozwiązanie, które będzie w efektywny sposób procesować zwiększoną liczbę danych - i to w bardzo krótkim czasie.
 • Presją czasu a także presją trzymania wysokiej jakości, a tym samym - konieczność dążenia do redukcji błędów. Redukcja ta powinna obejmować informacje w zakresie wysyłki, notowania i planowania dostaw. Wszystko to musi odbywać się wraz z rosnącą presją czasu, która wymaga błyskawicznej obsługi i wysyłki do klienta (zwłaszcza, jeśli wprowadzono dostawę ekspres). 
 • Zmniejszeniem kosztów, związanych z kosztami eksploatacyjnymi i ogólnie rozumianymi kosztami pracy.
 • Maksymalnym wykorzystywaniu przestrzeni magazynowej, z jednoczesnym umożliwieniem składowania większej liczby towarów na mniejszej powierzchni.

System WMS, czyli proces usprawniający

Firmy, które świadczą usługi np. logistyczne, wymagają wdrożenia systemu, który posiada moduły zarządzania magazynami. System tworzenia i zarządzania magazynu przyjął skrót WMS (z ang. Warehouse Management System), sprowadzając się do usprawnienia operacji biznesowych w całym, standardowym procesie - począwszy od złożonego zamówienia, poprzez jego dystrybucję (ERP dla dystrybucji: https://www.anegis.com/rozwiazania-it/erp-dla-dystrybucji) i na uzupełnieniu zapasów kończąc. Wszystko to odbywa się przy udziale algorytmu opartego na uczeniu maszynowym, a także na grupie narzędzi predykcyjnych, które są źródłem informacji, niezbędnych do podejmowania decyzji.

Wykorzystując wszystkie te możliwości, uzyskaliśmy Dynamics 365 Supply Chain Management z WMS, który:

 • wspiera procesy obsługi magazynu (efektywne zarządzanie magazynem oparte na każdym etapie złożenia, kompletowania i zwracania produktów), 
 • bezbłędnie lokalizuje towary w magazynie [1],
 • kontroluje przebieg obrotu magazynowego [1],
 • tworzy i konsoliduje prognozy sprzedaży i zakupów w jedną, ogólną prognozę zapasów [2],
 • zarządza zapasami [3], miejscami magazynowymi [3], etc.,
 • redukuje błędy, które powstają przy wprowadzaniu danych [3],
 • zmniejsza pokonywane odległości podczas kompletacji [3],
 • umożliwia sprawną lokalizację danej partii towaru i każdej pojedynczej przesyłki [1],
 • poddaje wybrane pozycje magazynowe kwarantannie (co odbywa się dzięki odpowiednio przygotowanym zleceniu) [2],
 • obniża koszty „zamrożenia” kapitału obrotowego.[1]

Cały system ma więc ogromne znaczenie zarówno dla operatorów i usługodawców, jak i pracowników obsługujących magazyny i codzienne terminale, które obejmują setki przesyłek - zarówno tych przychodzących, jak i wychodzących.

Bibliografia

[1] Hołubowicz, W., & Samp, K. (2008). Informacja i informatyka w logistyce. Polski Kongres Logistyczny Logistics, 7-9.

[2] Anegis

[3] Murphy Jr, P. R., & Wood, D. F. (2011). Nowoczesna logistyka. Wydanie X. Wydawnictwo Helion, Gliwice.

Reklama

[4] Kołata, D. (2020). E-commerce jako wyzwanie dla operacji magazynowej. Logistyka.

[5] Antonowicz, M. (2017). Strategia omnichannel–wyzwanie dla logistyki. Handel Wewnętrzny, 370(5), 14-23.