31 stycznia 2024 r., funkcjonariusze Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu Delegatury ABW w Poznaniu przeprowadzili czynności procesowe. Podczas tych działań zatrzymano obywatela Ukrainy, przeszukano go i jego bagaż, odkrywając dowody planowanego przestępstwa.

Reklama

Wszczęcie śledztwa

Te czynności doprowadziły do rozpoczęcia śledztwa, w którym zatrzymanemu przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym oraz planowania działań dywersyjnych i sabotażowych na zlecenie rosyjskich służb specjalnych na terytorium RP, które miałyby polegać na podpaleniu obiektów we Wrocławiu. Za te czyny grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia, na wniosek prokuratury, zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy - podaje Serwis Rzeczypospolitej Polskiej.

Dalsze działania

Śledztwo prowadzi Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu Delegatury ABW w Poznaniu pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu. Sprawa jest w toku i ma charakter rozwojowy.