Nowi szefowie służb - SKW i SWW

Szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego został gen. Jarosław Stróżyk, szefową Służby Wywiadu Wojskowego - płk Dorota Kawecka - poinformował we wtorek wiceszef MON Cezary Tomczyk.

Reklama

Serdecznie gratuluję. To jest ważny moment też w dziejach i w bieżącej działalności państwa polskiego - by państwo miało oczy i uszy, by państwo wiedziało, że może liczyć na swoje służby. Szefowie służb właśnie teraz odbywają odpowiednie procedury i wchodzą w swoją rolę - powiedział Tomczyk.

Donald Tusk o nominacjach szefów służb

Na konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów premier Donald Tusk potwierdził nominacje na szefów SKW i SWW.

Przy okazji premier poinformował, że szefową Centralnego Biura Antykorupcyjnego zostanie Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak, oficer policji z 19-letnim stażem, wcześniej funkcjonariuszka CBŚ, następnie w CBA. Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego został Rafał Syrysko, a szefem Agencji Wywiadu - płk AW Paweł Szota.

Odwołanie poprzednich szefów służb

Reklama

13 grudnia sejmowa Komisja ds. Służb Specjalnych pozytywnie zaopiniowała wniosek premiera Donalda Tuska o odwołanie szefów ABW, AW, CBA, SKW i SWW.

Posłowie pozytywnie zaopiniowali otrzymane przed posiedzeniem komisji wnioski o odwołanie szefa Agencji Wywiadu płk. Bartosza Jarmuszkiewicza, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - płk. Krzysztofa Wacławka, Służby Wywiadu Wojskowego - gen. bryg. Marka Łapińskiego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego - gen. bryg. Macieja Szpanowskiego oraz szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Andrzeja Stróżnego.

Generał Jarosław Stróżyk. Sylwetka

Generał Jarosław Stróżyk urodził się w 1969 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych (1991) oraz Wyższej Szkoły Humanistycznej (2002). Ukończył także studia podyplomowe w zakresie integracji europejskiej w Akademii Obrony Narodowej oraz zaawansowany kurs oficerów zmechanizowanych w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Fort Benning w Stanach Zjednoczonych.

Do czynnej służby wojskowej został powołany w 1987 r. Od 2010 roku zajmował stanowisko zastępcy szefa Zarządu Wywiadu Międzynarodowego Sztabu Wojskowego przy Kwaterze Głównej NATO.

W 2019 na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach uzyskał stopień doktora w zakresie nauk o bezpieczeństwie na podstawie napisanej pod kierunkiem Mirosława Minkiny pracy pt. "Współczesna międzynarodowa współpraca wywiadowcza".

W 2011 r. został awansowany na generała brygady SWW.

We wrześniu 2013 został wyznaczony na stanowisko attaché obrony w Ambasadzie RP w Waszyngtonie. Odwołano go z niego w styczniu 2016 r. 31 stycznia 2016 r. zakończył zawodową służbę wojskową, przechodząc do rezerwy.

Dorota Kawecka na czele SWW

Pułkownik Dorota Kawecka w SWW wcześniej odpowiadała za analizy. Jest pierwszą kobietą na czele służb specjanych w historii Polski.