Rada Powiernicza Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku podkreśla, że rozumie prawo do wyrażania swoich opinii, ale dyskusja na temat kształtu ekspozycji nie powinna oznaczać ingerencji politycznej.

Reklama

W specjalnym oświadczeniu władze muzeum dodają też, że wystawa, która zostanie udostępniona zwiedzającym w 2015 roku jak najbardziej przedstawia polski punkt widzenia, ale będzie też przedstawiać szersze tło konfliktu ogólnoświatowego. Tłem dla przedstawienia historii mają być zmagania systemów demokratycznych z totalitaryzmami: faszystowskim, nazistowskim i komunistycznym.