Jak wyjaśnia Władysław Bartoszewski, szczególnie ważne są okupacyjne dokumenty szefa Bundu i wiceprezesa Żegoty doktora Leona Feinera. Są to katolicka metryka i wydana przez Niemców kenkarta doktora Feinera - autora jednego z pierwszych raportów podziemia żydowskiego kierowanych do Londynu.

Reklama

Władysław Bartoszewski zaznacza, że o tym, że judaica przekaże do powstającego muzeum wiedział już od dawna - od momentu powstania idei MHŻP.

Pełniący obowiązki dyrektora muzeum Andrzej Cudak zaznacza, że wyjątkowe znaczenie mają same przekazane eksponaty, ale też osoba darczyńcy. Andrzej Cudak podkreśla, że Władysław Bartoszewski odegrał wyjątkową rolę w stosunkach polsko-żydowskich w czasie Holokaustu, ale też po wojnie.

Władysław Bartoszewski w czasie wojny walczył w szeregach AK, był więziony w Auschwitz-Birkenau, był też współorganizatorem Rady Pomocy Żydom "Żegota". Obecnie jest pełnomocnikiem premiera do spraw dialogu międzynarodowego.