Nikanor Gołośnicki, pseudonim "Ożga" to pułkownik radzieckich organów wywiadu wojskowego GRU, szef Oddziału Zwiadu (Oddziału Informacyjnego) Sztabu Głównego Wojska Polskiego.

Tysiące Sowietów z LWP ukrytych w nieznanych historykom kartotekach CAW! Wszystko już jawne - napisał na Facebooku dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej Sławomir Cenckiewicz.

Reklama

Jak dodał, Gołośnicki "to jeden z bohaterów "Długiego ramienia Moskwy"! Rosjanie go czczą umieszczając w różnych leksykonach GRU jako twórcę "polskiej razwiedki"" - napisał.

Wojskowe Biuro Historyczne podało także, że "Kartoteka Sowietów oddelegowanych do LWP liczy blisko 20 tys. kart". Na niektórych są także fotografie POP-ów! Unikatowe znalezisko - czytamy na Twitterze.

Reklama

Wojskowe Biuro Historyczne przechowuje materiały archiwalne. Obok kolekcji i zespołów wykorzystywanych przez szerokie grono historyków i badaczy występują mniej znane, materiały archiwalne i kartoteki.

Oprócz codziennych prac archiwalnych dotyczących najpopularniejszych zbiorów, Wojskowe Biuro Historyczne prowadzi prace związane z porządkowaniem, ewidencjonowaniem oraz konwertowaniem do postaci elektronicznej akt niebędących dotychczas w powszechnym obiegu naukowym.

Jeden z rozpoczętych projektów obejmuje liczącą około 20 tys. kart ewidencyjnych, Kartotekę Żołnierzy Radzieckich służących w Ludowym Wojsku Polskim. Po zakończeniu prac Kartoteka zostanie udostępniona w wersji elektronicznej.