IPN o powołaniu nowego pełnomocnika ds. prowadzenia badań nad terrorem okupacyjnym na ziemiach polskich w latach 1939–1945 poinformował na swojej stronie internetowej na początku czerwca. Dr Leśkiewicz był dotychczas dyrektorem Biura Informatyki; wcześniej w IPN był również szefem pionu archiwalnego. Obecnie poza funkcją pełnomocnika prezesa IPN będzie zajmował również stanowisko wicedyrektora Biura Badań Historycznych IPN.

Reklama

IPN podał w komunikacie, że zadaniem pełnomocnika będzie m.in. organizacja prac zespołu historyków i archiwistów prowadzących badania nad strukturami niemieckiego i sowieckiego aparatu represji oraz nad skalą terroru okupacyjnego, w tym strat osobowych poniesionych przez obywateli polskich. W piątek "Nasz Dziennik" opublikował wywiad z dr. Leśkiewiczem, w którym zapytał go m.in. o to, w jaki sposób zespół będzie prezentować wyniki swoich prac.

Zamierzamy położyć duży nacisk na to, aby nasze wyniki badań były jak najszerzej dostępne w przestrzeni publicznej, żeby były dyskutowane i komentowane. A najlepszą drogą do tego jest oczywiście przestrzeń cyfrowa. Będziemy m.in. tworzyć internetowe kalendarium represji, cyfrowe repozytorium dokumentów pokazujące konkretne przypadki represji. Chcemy w ten sposób zachęcić młodych historyków - czy też szerzej: obywateli - do zgłębiania wiedzy na temat II wojny światowej. Zamierzamy rezultaty swoich prac publikować przede wszystkim w postaci cyfrowej, w sposób przystępny dla każdego obywatela - odpowiedział dr Leśkiewicz.

Nowy zespół w IPN ma liczyć kilkadziesiąt osób. Będziemy badali kwestię represji zarówno od strony ofiar, jak i katów. Duży nacisk położymy na to, żeby opisywać struktury jednostek policyjnych III Rzeszy oraz jednostek bezpieki Związku Sowieckiego i ich działań na ziemiach polskich w trakcie działań wojennych. Będziemy tworzyli listy osób uczestniczących w represjach, z pełnymi biogramami - zapowiedział nowy pełnomocnik prezesa IPN.

Wyjaśnił też, że prowadzony przez niego zespół - zgodnie z intencją prezesa IPN Jarosława Szarka - będzie koordynował prace dotyczące terroru okupacyjnego "w wymiarze przede wszystkim gromadzenia źródeł archiwalnych i ich opisywania". Chodzi o przygotowanie bazy źródłowej dla historyków zajmujących się problematyką dotyczącą okupacji. Docelowo, w perspektywie kilku lat, chcemy też dokonać weryfikacji liczby ofiar II wojny światowej - mówił pełnomocnik.

W czasie drugiej wojny światowej Polska poniosła relatywnie największe straty i szkody demograficzne spośród wszystkich państw walczących i okupowanych. Do dzisiaj jednak rozmiar tych strat oraz zakres represji nie jest dokładnie znany. 10 lat temu - w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej - IPN przedstawił publikację, zgodnie z którą w latach 1939-1945 zginęło od 5,6 do 5,8 mln polskich obywateli, w tym m.in. Żydów oraz Ukraińców.