W środę informacje o sytuacji finansowej TVP zarząd spółki przedstawił radzie nadzorczej.

Reklama

Jak powiedział po posiedzeniu rady prezes TVP Juliusz Braun, wyniki finansowe spółki po dwóch miesiącach tego roku są lepsze niż w tym samym czasie roku ubiegłego i lepsze od początkowo planowanych. Zaznaczył jednak, że zarząd poinformował radę nadzorczą o podjętych działaniach zmierzających do zmniejszenia wydatków bieżących TVP, co ma związek z niepokojącymi sygnałami dotyczącymi sytuacji na rynku reklam.

Ponieważ wiele wskaźników budzi niepokój, postanowiliśmy reagować szybko. Rada Nadzorcza to z uznaniem przyjęła, jednocześnie zobowiązując zarząd, żeby bieżąco informował radę o sytuacji i szczegółowo analizował wszystkie zmiany, które się dzieją - dodał Braun.

Zaznaczył, że ograniczenie kosztów dotyczy - w rożnym wymiarze - w zasadzie wszystkich jednostek organizacyjnych TVP. Założenie jest takie, że nie powinno to obniżać wartości programu. Ograniczamy koszty, starając się, żeby w miarę możności efekt nie był z tego powodu osłabiony - powiedział.

Braun nie chciał mówić o konkretnych kwotach, zaznaczył jednak, że w ogromnej większości już zostało ustalone, czego te oszczędności będą dotyczyć.

Prezes zaznaczył, że na posiedzeniu rady poruszano też sprawę przychodów TVP z tytułu abonamentu rtv. Liczymy na to, że działania dotyczące abonamentu, które tylko w niewielkiej części zależą od władz TVP, okażą się skuteczne. Nie da się realizować misji bez środków publicznych - podkreślił.

Reklama

TVP przewiduje pozyskać w tym roku z abonamentu ok. 250 mln zł. W roku 2011 było to 205,4 mln zł - najmniej w historii. Jednocześnie na realizację misji spółka wydała prawie 1 mld 630 mln zł, co oznacza, że środki abonamentowe pokrywają jedynie 12,6 proc. kosztów związanych z realizowaną przez TVP misją.

Rok 2012 zarząd TVP planuje zamknąć stratą w wysokości 60 mln zł; plan ekonomiczno-finansowy spółki został pozytywnie zaopiniowany przez radę nadzorczą spółki w połowie stycznia. Braun powiedział w środę, że formalnie plan ten nie został dotąd zmieniony.

Ograniczamy koszty, a ewentualna zmiana planu jest kwestią kilku miesięcy. Staramy się natychmiast reagować na zjawiska rynkowe - dodał.

Planowany wynik finansowy nie uwzględnia kwoty ewentualnej dotacji w wysokości 80 mln zł, o którą TVP wystąpiła do premiera. Miałaby ona pokryć część wydatków związanych z Euro 2012 i cyfryzacją nadawania naziemnego. Pytany o to Braun powiedział, że "sprawa jest otwarta".

Ostatni raz RN TVP zebrała się na początku marca, by zapoznać się z przygotowaną przez zarząd strategią rozwoju spółki w latach 2012-2015. Po posiedzeniu rady zespół prasowy TVP poinformował, że jej członkowie ocenili dokument pozytywnie. Dyskusja nad nim miała być kontynuowana na posiedzeniu w kwietniu. Środowe posiedzenie rady nadzorczej TVP zostało zwołane na wniosek zasiadającej w niej Barbary Misterskiej-Dragan.