Bronisław Komorowski podkreślił, że w ciągu ostatnich 20 lat w sprawie wolności mediów zrobiono bardzo dużo. Jego zdaniem nie oznacza to jednak, że ład medialny w Polsce jest doskonały, a ustawa o radiofonii i telewizji nie ma mankamentów.

Reklama

Prezes Polskiego Radia Andrzej Siezieniewski odznaczony został Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Jak podkreślił, wyróżnienie to jest świadectwem, że Polskie Radio dba o wolne słowo w sposób właściwy, a wkład w budowanie wolnych mediów jest niewątpliwie wielki.

W ocenie Andrzeja Siezieniewskiego, zmieniająca się rzeczywistość medialna sprawia, że ustawa o radiofonii i telewizji wymaga udoskonalenia, przede wszystkim w zakresie finansowania mediów publicznych. Dodał, że sprawa ta jest dyskutowana i wszystko wskazuje na to, że niedługo będzie miała swoje szczęśliwe zakończenie.

W Pałacu Prezydenckim odznaczono 33 osoby.

Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali Maciej Strzembosz i Jacek Weksler. Kolejne sześć osób odznaczono Krzyżem Kawalerskim Orderu. Wręczono też złote, srebrne i brązowe Krzyże Zasługi.

Reklama