Ideały dziennikarskie marksizmu, a także najważniejsze myśli przewodniczącego Xi. Te zagadnienia muszą znać chińscy dziennikarze, o ile od stycznia chcą jeszcze wykonywać w Chinach swój zawód. Wszystkich ludzi mediów czeka zawodowy egzamin
Chińska propaganda uznała, że pracującym na jej usługach żurnalistom trzeba przypomnieć zasady pracy. Po raz pierwszy, podczas dorocznego procesu odnawiania akredytacji, wszystkich bez wyjątku będzie obowiązywał test pisemny. W podręczniku przygotowującym do egzaminu znalazły się takie działy jak "Socjalizm z chińską charakterystyką" czy "Dziennikarskie ideały marksizmu".

Cenzorzy przed egzaminem będą też uczyć, jak unikać publikowania sfabrykowanych informacji. Pośród 600 pytań przygotowujących do testu wiele zawiera cytaty z przemówień obecnego przewodniczącego ChRL Xi Jinpinga. Jedno z pytań dotyczy największej różnicy w etyce zawodowej dziennikarzy w Chinach i na Zachodzie. Według chińskiego podręcznika, dziennikarze na Zachodzie pracują zgodnie z zasadami wolności słowa, podczas gdy w Chinach całym sercem służą ludziom.