Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji informuje, że od 1 stycznia 2017 roku opłata za używanie odbiornika radiofonicznego wynosi 7,00 zł za jeden miesiąc. W przypadku płacenia za radio i telewizor, miesięczna stawka wynosi 22,70 złotych. Opłatę wnosimy do 25. dnia każdego miesiąca okresu rozliczeniowego. Obecnie można wnosić opłaty za 2017 rok. Abonament można zapłacić z góry za dowolną liczbę miesięcy. Warto pamiętać, że im większa liczba miesięcy, za które płacimy od razu, tym większa kwota rabatu, którą otrzymujemy.

Reklama

Przypominamy, że wnoszenie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym. Nie zwalnia z niego opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy satelitarnych platform cyfrowych.