Jak mówił podczas posiedzenia komisji przewodniczący RMN Krzysztof Czabański, działania Rady w 2018 r. koncentrowały się na wypełnianiu ustawowych zobowiązań.

Reklama

- Głównym uprawnieniem Rady jest podejmowanie uchwał w sprawie powoływania różnych organów spółek mediów publicznych, w tym zarządów, rad nadzorczych oraz rad programowych. W 2018 r. wykonywaliśmy te uprawnienia ustawowe, uzupełniając członkostwo w pewnych organach, głównie w radach programowych - powiedział.

Jak relacjonował, RMM podejmowała także uchwały dotyczące powoływania zarządów i rad nadzorczych niektórych ze spółek. - Głównie dotyczyło to powołania nowego zarządu Polskiej Agencji Prasowej, powołania nowego prezesa Polskiego Radia S.A., powołania prezesa Radia Gdańsk, powołania nowego prezesa Radia Poznań - wymieniał Czabański.

- Również w niektórych spółkach były uzupełnione wakaty w radach programowych. Oprócz tego zajmowaliśmy się analizą sprawozdawczości głównie finansowo-programowej, ewentualnie zwracaliśmy się o pewne wyjaśnienia. Można powiedzieć, że w ten sposób, głównie przez analizę sprawozdawczości, wykonywaliśmy funkcję kontrolną wobec spółek mediów publicznych - podkreślił.

Podczas dyskusji krytycznie o informacji wypowiedziała się poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO-KO), składając wniosek o jej odrzucenie. W jej ocenie sprawozdanie "nic nie wnosi", znalazł się tam "tylko wykaz zmian w spółkach".

Uwagi do informacji przedstawił także jeden z członków RMN Juliusz Braun. Jak mówił, ustawa o Radzie Mediów Narodowych nie precyzuje trybu powołania składu osobowego organów spółek mediów, co do których Rada ma kompetencje.

- Pierwotnie były przeprowadzane konkursy. Wnioski o to, by je przeprowadzać konsekwentnie - zarówno Grzegorz Podżorny (członek RMN - PAP), jak i ja - ponawiamy. Są przez trzyosobową większość zawsze odrzucane (...). Obecnie przyjęta została zasada, że Rada wybiera spośród kandydatów zgłoszonych przez swoich członków. Nie ma również żadnego jawnego przesłuchania - nawet po fakcie wyboru kandydatów - aby opinia publiczna mogła się zorientować, dlaczego ktoś wygrał lub też nie - przedstawiał niektóre ze swoich wątpliwości Braun.

Reklama

Ostatecznie komisja zarekomendowała Sejmowi przyjęcie informacji o działalności Rady Mediów Narodowych. Posłem-sprawozdawcą została Anna Sobecka (PiS).